Najnovšie správy & Informácie

Medzi sprostredkovateľmi tzv. finančnými agentmi a nezávislými finančnými poradcami je zásadny rozdiel. Ten mnohé spoločnosti pôsobiace na finančnom trhu ignorujú a aj napriek tomu, že sú finančnými agentmi (sprostredkovateľmi určitých produktov a služieb) vystupujú pred spotrebiteľom v prijateľnejšej forme ako “poradcovia”. Zákon však jasne definuje rozdiel medzi finančnými agentmi a poradcami, […]
27.08.2015
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok: Rýchlovarná kanvica L-TLM, typ-označenie FTE083 Pôvod: Čína Popis:  predmetný určený výrobok – rýchlovarná kanvica je kovového prevedenia s plastovým uchytením. Na výrobku […]
27.08.2015
Počet dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa kráti z dôvodu exekučných zrážok, stále narastá. Ku koncu júla ich Sociálna poisťovňa evidovala 30 074. Pritom ešte 31. januára 2015 ich bolo 28 962. Exekučné zrážky z dôchodku sú vykonávané ako následok toho, že dôchodca neuhradil dlh voči určitému subjektu, ktorý v exekučnom konaní […]
26.08.2015
Kto by hľadal v krabích tyčinkách surimi krabie mäso, našiel by s veľkou pravdepodobnosťou pastu z pomletej tresky. V niektorých baleniach s morskou treskou to vyzerá podobne. Odpočíva v nich úplne iný tvor. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS SR) našla v rámci cielenej kontroly v hypermarkete Tesco Šaľa-Veča nevyhovujúce […]
26.08.2015

O Vaše práva sa postaráme My

V týchto sporoch Vám pomôžeme

Som onkologická pacientka a elektrárne mi dali pokutu, vraj za neoprávnený odber. Pred Vianocami som to zaplatila, lebo, nuž, čo mi iné ostávalo?! Svietiť si musím. V novinách som našla Spotrebiteľské Centrum, kde písali  o neoprávnených odberoch plynu. Obrátila som sa na nich, vyplnila formulár a v priebehu mesiaca už bola na súde žiadosť o vrátenie peňazí. Vyhrala som, vďaka chápavým ľuďom zo Spotrebiteľského Centra.

Anna V,BratislavaNeoprávený odber energií
 

Spotrebiteľské Centrum

spotrebitelske_centrum_CI

Spotrebiteľské Centrum plní úlohy štátu pri napĺňaní Európskej politiky na ochranu zdravia a kolektívnych práv spotrebiteľov, v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.  Pôsobíme taktiež pri výchove spotrebiteľov, neformálnom vzdelávaní, riešení spotrebiteľských sporov a sťažností, podávame podnety orgánom verejnej správy, v zmysle zákona č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo

Spotrebiteľské Centrum plní svoje úloh a záväzky voči spotrebiteľom v oblasti poskytovania bezplatného právneho a neziskového finančného poradenstva prostredníctvom svojich webových stránok, verejných diskusií a za pomoci využitia, ako sociálnych médií, tak i masovokomunikačných prostriedkov. Bezplatné právne poradenstvo predstavuje súbor voľne dostupných informácií a právnych odporúčaní, ktoré vydávame prostredníctvom elektronických a printových komunikačných kanálov.

Zastupujeme v súdnych sporoch

blindfolded-many-people-crop

Spotrebiteľom, korí bezúspešne využili všetky právne možnosti a chcú sa domáhať ochrany svojich práv súdnou cestou, a tým, ktorých žalujú obchodné spoločností poskytuje Spotrebiteľské Centrum právne zastupovanie v súdnych sporoch.  Pre priznanie nároku na poskytnutie bezplatného právneho zastupovania v súdnom spore je nevyhnutné, aby spotrebiteľ spĺňal základne podmienky a podieľal sa na náhrade hotových výdavkov spojených s jeho zastupovaním.

enfoldwplk