HÁJIME ZÁUJMY A CHRÁNIME PRÁVA SPOTREBITEĽOV

 • FINANČNÉ SLUŽBY

  Spotrebitelia, ktorí si kupujú dom, žiadajú o úver, šetria do budúcnosti alebo vykonávajú každodenné platby by mal byť schopný veriť obsahu zmlúv a sami nájsť produkty, ktoré zodpovedajú ich potrebám.

 • POTRAVINY

  Jedlo, ktoré jeme by malo byť bezpečné a kvalitné. Aby spotrebiteľ uskutočnil informovanú, voľbu pri nákupe potravín tie by mali obsahovať všetky potrebné informácie.

 • DIGITÁLNE PRÁVA

  Osobné údaje spotrebiteľov musia byť bezvýhradne chránené. Spotrebiteľské Centrum sa usiluje spolu so zahraničnými partnermi získať otvorený internet, umožniť prístup k digitálnemu obsahu on-line a jednotnú EÚ bez roamingu.

 • Bezplatné právne služby

  Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné odborné právne a neziskové finančné poradenstvo na kvalifikovanej úrovni.

  Benefity členstva

  Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné odborné právne a neziskové finančné poradenstvo na kvalifikovanej úrovni.

 • Prispejte na činnosť

  Budeme radi ak nás a našu činnosť finančne podporíte hoci aj malým príspevkom.
  [skrill merchant=”skrill@spotrebitelskecentrum.sk” language=”CS” amount=”5″ currency=”EUR” description=”Popis transakcie:” text=”Príspevok na činnosť organizácie Spotrebiteľské Centrum” button=”Podporiť sumou 5 EUR”][/skrill]