Najnovšie správy & informácie

27.06.2016
spotrebitelske_centrum_pohotovost_rpmn_nespravny-vypocet_trestne_konanie

Pohotovosť opäť podvádza a zavádza svojich klientov

POHOTOVOSŤ s.r.o. uvádza vrámci jedného zmluvného vzťahu dve rozdielne RPMN. Výška odplaty z pôžičky je podľa Zmluvy o úvere “iba” 28,00 % avšak podľa Dohody o splátkach až vo výške 272,69%.
09.06.2016
radiator-merac-teplo-byvanie-nestandard-energie-800x600

Vyúčtovanie za byt môžete reklamovať až do troch rokov

Našli ste si v ročnom vyúčtovaní za byt nezrovnalosti alebo vysoký nedoplatok? Poradíme, na koho a v akých termínoch sa môžete obrátiť s reklamáciou.
08.06.2016
rapid-life_spotrebitelske+centrum

Poistné zmluvy UDP-K sú platné. Rapid Life poistné vyplatiť musí. (Analýza)

Sadzby poistného, ich kalkulácie, ani pojem tabuľky pravdepodobnosti všeobecne záväzný právny predpis (ani zákon o poisťovníctve, ani Občiansky zákonník) priamo nedefinuje, ale ponecháva ich definíciu na […]
08.06.2016
euro

Výpočet poistného v zmluvách UDP-K ako to s ním bolo?

Ani množstvo právoplatných súdnych rozhodnutí v neprospech životnej poisťovne Rapid Life a.s. neprinútilo poisťovňu zmeniť argumentačnú či obchodnú politiku pri ukončení poistných zmlúv s označením UDP-K dožitím. Na […]
08.06.2016

Slovenská požičovňa v kampani zavádzala

Vrátime vám toľko splátok, koľko členov domácnosti máte, tvrdila v spote Slovenská požičovňa. To, že sa to týka maximálne troch členov domácnosti, ale nespomenula, iba menším […]
08.06.2016
Ministerka spravodlivosti Lucia Žitòanská poèas príchodu na rokovanie 1. schôdze vlády SR. Bratislava, 30. marec 2016. Foto: SITA/Marko Erd

Žitňanská nesúhlasí so silnejúcim tlakom na ochranu spotrebiteľa

L. Žitňanská na otázku z pléna odvetila, že nesúhlasí s neustále silnejúcim tlakom na ochranu spotrebiteľa.
betheme70wplk