23. 03.2017

Yveta má problém s Home Credit Slovakia, a.s.

Yveta má problém s Home Credit Slovakia, a.s. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Určenia neplatnosti právneho úkonu - zmluvy.
23. 03.2017

Klaudia má problém s Autoshop – PaeDr. Kečkeš

Klaudia má problém s Autoshop - PaeDr. Kečkeš a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Primeraná zľava z kúpnej ceny.
19. 03.2017

Eva má problém s Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Eva má problém s Rapid life životná poisťovňa, a.s. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
16. 03.2017

Katarína má problém s BlckDmnd.sk – Black Diamond

Katarína má problém s BlckDmnd.sk - Black Diamond a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vrátenie kúpnej ceny.
15. 03.2017

Silvia má problém s

Silvia má problém s a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Určenia neplatnosti právneho úkonu - zmluvy.
09. 03.2017

Tatiana má problém s Ing. Michal Banom

Tatiana má problém s Ing. Michal Banom a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
08. 03.2017

Marta má problém s Provident Financial, s.r.o.

Marta má problém s Provident Financial, s.r.o. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
04. 03.2017

Vladimir má problém s JUDr. Roman FOGTA

Vladimir má problém s JUDr. Roman FOGTA a obrátil sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Zastavenia exekúcie.
02. 03.2017

Peter má problém s Koala Tours, a.s.

Peter má problém s Koala Tours, a.s. a obrátil sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Primeraná zľava z kúpnej ceny.
02. 03.2017

Iveta má problém s JOHN GARFIELD SK s.r.o.

Iveta má problém s JOHN GARFIELD SK s.r.o. a obrátil sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
21. 02.2017

Alena má problém s Home Credit Slovakia a.s.

Alena má problém s Home Credit Slovakia a.s. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Zastavenia vymáhania pohľadávky.
16. 02.2017

Beáta má problém s BODY Energy Club, a.s.

Beáta má problém s BODY Energy Club, a.s. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vrátenie kúpnej ceny.
23. 03.2017

Yveta má problém s Home Credit Slovakia, a.s.

Yveta má problém s Home Credit Slovakia, a.s. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Určenia neplatnosti právneho úkonu - zmluvy.
23. 03.2017

Klaudia má problém s Autoshop – PaeDr. Kečkeš

Klaudia má problém s Autoshop - PaeDr. Kečkeš a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Primeraná zľava z kúpnej ceny.
19. 03.2017

Eva má problém s Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Eva má problém s Rapid life životná poisťovňa, a.s. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
16. 03.2017

Katarína má problém s BlckDmnd.sk – Black Diamond

Katarína má problém s BlckDmnd.sk - Black Diamond a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vrátenie kúpnej ceny.
15. 03.2017

Silvia má problém s

Silvia má problém s a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Určenia neplatnosti právneho úkonu - zmluvy.
09. 03.2017

Tatiana má problém s Ing. Michal Banom

Tatiana má problém s Ing. Michal Banom a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
08. 03.2017

Marta má problém s Provident Financial, s.r.o.

Marta má problém s Provident Financial, s.r.o. a obrátila sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
04. 03.2017

Vladimir má problém s JUDr. Roman FOGTA

Vladimir má problém s JUDr. Roman FOGTA a obrátil sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Zastavenia exekúcie.
02. 03.2017

Peter má problém s Koala Tours, a.s.

Peter má problém s Koala Tours, a.s. a obrátil sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Primeraná zľava z kúpnej ceny.
02. 03.2017

Iveta má problém s JOHN GARFIELD SK s.r.o.

Iveta má problém s JOHN GARFIELD SK s.r.o. a obrátil sa na Spotrebiteľské Centrum - neziskovú organizáciu so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu v ktorom žiada Vydanie bezdôvodného obohatenia.
SpotrebitelskeCentrum