Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy

Odstúpte od zmluvy on-line.


Bezplatný elektronický formulár, ktorým spotrebiteľ oznámi predajcovi odstúpenie od zmluvy.


* Povinné

    Vyberte typ zmluvy alebo akciu

    Táto otázka je povinná
    Dokončené na 8 %

V prípade nefunkčnosti alebo čiastočnej nefunkčnosti elektronického formulára pre vytvorenie Oznámenia o odstúpení od zmluvy  uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov otvorte zdrojový formulár priamo v aplikácii Google Apps.

Pozrite si on-line štatistiku

On-line štatistika zobrazuje stav a percentuálny podiel odstúpení od spotrebiteľských zmlúv. Žiadne osobné údaje nezverejňujeme.