14. 03. 2014
spotrebitelske+centrum-najvyssi-sud-sr-2

Na informácie o vedených súdnych sporoch má spotrebiteľské združenie nárok

Združenie na ochranu spotrebiteľa má podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám právny nárok na získanie informácií o prebiehajúcich súdnych konaniach vedených […]
24. 06. 2013
spotrebitelske+centrum-najvyssi-sud-sr-3

Spotrebiteľ je v súdnom spore vždy oslobodený od úhrady súdneho poplatku

Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutia Okresného súdu a Krajského súdu, ktorými bolo zastavené konanie začaté spotrebiteľom proti nebankovej spoločnosti o vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu nezaplatenia […]
16. 02. 2013
spotrebitelske+centrum-najvyssi-sud-sr-3

Ignorantia iuris non excusat – v spotrebiteľských zmluvných vzťahoch

Kým rešpektovanie princípu „ignorantia iuris non excusat” (neznalosť zákona neospravedlňuje) v spotrebiteľských právnych vzťahoch zo strany dodávateľa (poskytovateľa, podnikateľa) treba vyžadovať v najvyššej možnej miere, jeho […]
30. 01. 2013
spotrebitelske+centrum-najvyssi-sud-sr-4

Odvolanie vedľajšieho účastníka v konaní

Ustanovenie § 201 Občianskeho súdneho poriadku treba aplikovať v súvislosti s ustanovením § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP).
21. 11. 2012
spotrebitelske+centrum-krajsky-sud-po

Poplatok, za ktorý nie je poskytnutá žiadna protihodnota a slúži výhradne na pokrytie administratívnej agendy dodávateľa je neprijateľný

Odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý určil neplatnosť zmluvy o úvere pre početné neprijateľné zmluvné podmienky. Odvolací súd, napriek snahe udržať zmluvu v platnosti, […]
21. 03. 2012
spotrebitelske+centrum-najvyssi-sud-sr-3

Najvyšší súd SR odmietol dovolanie súkromnej životnej poisťovne Rapid life životná poisťovňa

Najvyšší súd SR odmietol dovolanie súkromnej životnej poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. proti rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na […]
09. 08. 2011

Výkon exekúcie na základe rozhodcovského rozsudku nie je možný

Skutočnosť, že rozhodcovský rozsudok nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom je exekučný súd povinný zohľadniť už v štádiu rozhodovania o udelení poverenia na vykonávanie exekúcie
31. 05. 2011
Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Exekučná súdna kontrola nie je o podporovaní nečinnosti spotrebiteľov, ale o zamedzení nekalosti postupu dodávateľov

Exekučná súdna kontrola nie je o podporovaní nečinnosti spotrebiteľov, ale o zamedzení nekalosti postupu dodávateľov. A v tomto smere treba aj uviesť prečo. Je to v záujme vyššej kvality života bežných ľudí.
31. 05. 2011
spotrebitelske+centrum-krajsky-sud-po

Ak je dohoda o vyplnení zmenky súčasťou štandardnej formulárovej zmluvy, plne sa na ňu musí aplikovať ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami

Tým, že sa dohoda o vyplnení zmenky stala súčasťou štandardnej formulárovej zmluvy, plne sa na ňu musí aplikovať ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v rámci pravidiel verejného poriadku
26. 05. 2011
spotrebitelske+centrum-krajsky-sud-po

Zákaz nekalej obchodnej praktiky principiálne nemôže poškodiť dodávateľa

Zákaz nekalej obchodnej praktiky principiálne nemôže poškodiť dodávateľa. Práve naopak, môže predstavovať efektívny prostriedok ochrany spotrebiteľov
betheme70wplk