Naše služby
Podnikateľom

Vy podnikajte!
My sa postaráme.


Chrániť spotrebiteľov pre nás znamená vzdelávať Vás, podnikateľov a pomáhať vám v snahe dodržiavať právne predpisy.


Uvedomujeme si, že sledovať časté legislatívne zmeny popri podnikaní je obtiažne. Často novelizovaná legislatíva spôsobuje komplikácie hlavne majiteľom malých elektronických obchodov. Práve im ponúkame vytvorenie obchodných podmienok za zrejme najnižšiu cenu na trhu.

Portfólio služieb ponúkaných podnikateľom sme rozšírili o ponuku prekladov popisných textov a informácii pre spotrebiteľov, taktiež o ponuku nami vytvorených datasetov.

Počúvame podnikateľov a ich požiadavky, ktoré majú na spotrebiteľov. Častým problémom sa stalo bezdôvodné neprevzatie zásielky s objednávkou tovaru na dobierku. Takéto konanie spotrebiteľov poškodzuje podnikateľov a zvyšuje ich náklady. Pomocou pri vymáhaní týchto pohľadávok chceme podnikateľom získať časť nákladov vynaložených na poštovné späť.

 
Poradíme Vám ako prispôsobiť svoje predajné procesy a zlepšiť vzťahy so spotrebiteľmi

Živnostníkom, malým podnikateľom aj korporáciám

Poradíme Vám ako prispôsobiť svoje predajné procesy a zlepšiť vzťahy so spotrebiteľmiPoradíme Vám ako prispôsobiť svoje predajné procesy a zlepšiť vzťahy so spotrebiteľmi