Zákazníci, ktorým nevyhovujú služby operátora UPC za vyššie ceny, majú do apríla čas zmluvu s firmou vypovedať a vybrať si nového poskytovateľa internetu, televízie a pevnej telefónnej linky.


Životná poisťovňa Rapid life v sporoch s ktorou zastupuje občanov Spotrebiteľské Centrum n.o. navrhuje vrámci svojej procesnej obrany žalobné návrhy zamietnuť ako nedôvodné. Čo by nebolo nič zvláštne.


Jednostranná zmena obchodných podmienok o poskytovaní verejných služieb zo strany UPC je neakceptovateľná. Uzatvorené zmluvy sú bez zmluvnej viazanosti, a teda na dobu neurčitú.


Spotrebiteľom oznamujeme, že dňa 28. marca 2017 nebude v k dispozícii poradňa v bratislavskom Ružinove z dôvodu kolízie s pojednávaním, v ktorom zastupujeme spotrebiteľa.


Tá istá značka, ten istý výrobok, ale iné zloženie. Takmer u polovice testovaných výrobkov laboratórne testy potvrdili, že v Rakúsku sú rovnaké potraviny nadnárodných výrobcov kvalitnejšie ako tie, čo sa predávajú na Slovensku.


Mysleli ste si, že ukončením poskytovania nebankových pôžičiek spotrebiteľom POHOTOVOSŤ s.r.o. prestane otravovať? Mýlili ste sa. Začala obťažovať kontaktné osoby cez ktoré tlačí na svojich dlžníkov. Podľa nášho názoru však v rozpore so zákonmi.


Ústavný súd Českej republiky vydal dňa 19. januára 2017 nález so sp. zn. I. ÚS 3308/16, ktorým zrušil všetky rozsudky všeobecných súdov vo veci samej. V tomto náleze vyslovil dôležitý právny názor k problematike zneužívania tiesne z ústavnoprávneho hľadiska.


Praktiky súdneho exekútora Rudolfa Krutého pri vymáhaní pohľadávok pre nebankovku POHOTOVOSŤ s.r.o. vyvolávajú pochybnosti i keď možno niesu priamo v rozpore so zákonmi. Aktuálne sa snaží občanov vystrašiť tak, aby platili dobrovoľne.


Kampaň pre spotrebiteľov za osemtisíc eur nezaznamenali ani združenia, ktoré sú v oblasti spotrebiteľských práv etablované. Spotrebiteľské centrum ani Združenie slovenských spotrebiteľov o občianskom združení Nahlas nikdy nepočuli.


Bratislavskí colníci zaistili dve zásielky z Indie určené na slovenský trh. V oboch sa nachádzali generiká liekov, ktoré však nie sú povolené v EÚ. „Lieky“ mali zvýšiť mužskú potenciu a liečiť psychiatrické poruchy. Deklarant tvrdil, že preváža bižutériu. Na čiernom trhu by hodnota neschválených liekov presiahla 147 000 €.


betheme70wplk