Rozhodnite o budúcnosti Spotrebiteľského Centra n.o.

V uplynulých rokoch sme úspešne realizovali niekoľko projektov sami, ako sa hovorí „na vlastnú päsť“ a z vlastných zdrojov bez akejkoľvek podpory zo štátnych peňazí. Teraz o našej budúcej činnosti môžete rozhodnúť aj vy. Povedzte nám, ktoré naše služby by ste v budúcnosti chceli využívať alebo priamo sa podieľať na ich realizácii.

Štát na ochranu spotrebiteľov dlhoročne vyčleňuje žalostne málo finančných prostriedkov. Pre rok 2017 vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR 80 tisíc eur o ktoré sme sa nemohli uchádzať nakoľko sme neziskovou organizáciou, štát však podporuje výhradne občianske združenia.

Pripravili sme niekoľko koncepcií, ktorými chceme zabezpečiť svoje financovanie nepriamo realizáciou projektov ale i priamou formou poskytovania služieb, ktorými budeme dofinancovávať náklady na poskytovanie bezplatných poradenských služieb, bezplatného mimosúdneho riešenia sporov či zastupovania občanov v súdnych sporoch.

Povedzte nám čo chcete

Chceme poznať názor a potreby spotrebiteľskej verejnosti, preto sme pripravili jednoduchú prezentáciu koncepcií, ktorým sa za účelom dofinancovania našich bezplatných služieb chceme venovať. O časovej realizácii a prioritizácii jednotlivých koncepcií môže rozhodnúť verejnosť on-line jednoduchým oboznámením sa s jednotlivými koncepciami a následným hlasovaním.

Občanom predkladáme na posúdenie a rozhodnutie štyri projekty, na ktorých koncepcii pracujeme už nejaký čas a sme ich schopný začať realizovať v priebehu nasledujúcich mesiacov. Názor občanov je pre nás dôležitý najmä preto aby sme mohli „najsympatickejšie“ projekty prioritizovať.

Spotrebiteľom ponúkame koncept bezpečného on-line nakupovania, finančných úspor a eliminácie nákladov, preto veríme, že si každý respondent nájde ten „svoj“.

Rozhodnite o našej budúcnosti

 

Vidíte v tomto článku reklamu? Kliknutím na ňu nás podporíte

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!