Šťažnosti na poisťovňu Rapid life narastajú

Sťažujú sa najmä na to, že poisťovňa s nimi nekomunikuje a nevypláca im poistné plnenia, odkupnú hodnotu alebo mimoriadne poistné.

spis_rapid-life-kosice

Národná banka Slovenska (NBS) v poslednom období zaznamenala výrazný nárast počtu podaní klientov poisťovne Rapid life. Sťažujú sa najmä na to, že poisťovňa s nimi nekomunikuje a nevypláca im poistné plnenia, odkupnú hodnotu alebo mimoriadne poistné, a to napriek tomu, že jej doložili všetky potrebné a požadované doklady.

„Z vybavovania podaní klientov, ktorí namietajú nezákonný postup poisťovne, NBS nadobudla podozrenie z porušovania ich spotrebiteľských práv zo strany poisťovne,“ uviedla v stanovisku pre médiá NBS. Preto národná banka vydala už vlani v apríli právoplatné predbežné opatrenie, ktorým zakázala poisťovni zavádzať spotrebiteľov. „Zo zverejneného predbežného opatrenia vyplýva, že poisťovňa nie je oprávnená prerušiť prebiehajúcu likvidáciu poistných udalostí a prestať vyplácať poistné plnenia dohodnuté v poistných zmluvách len z dôvodu, že sama nadobudla pochybnosť o platnosti poistných zmlúv,“ priblížila NBS s tým, že žiadne ustanovenie právneho predpisu, ako ani ustanovenie poistnej zmluvy, na takýto postup na prerušenie likvidácie poisťovňu neoprávňuje. Práve naopak, ustanovenie v Občianskom zákonníku podľa NBS ukladá poisťovni povinnosť vyšetrenie vykonať bez zbytočného odkladu. „Poisťovňa preto postupuje v tomto ohľade svojvoľne a bez právneho dôvodu,“ konštatuje národná banka.

Podľa slovenskej centrálnej banky je postup poisťovne absolútne neopodstatnený, nemá zákonný ani zmluvný základ. „Popísané konanie poisťovne orgán dohľadu považuje za účelové s úmyslom vyhýbať sa plneniu svojich zmluvných záväzkov,“ upozornila NBS.

 

Nevyplatila vám Rapid life poistku? Požiadajte o zastupovanie v súdnom spore
Prečítajte si taktiež:

Nevyplatila vám Rapid life poistku? Požiadajte o zastupovanie v súdnom spore

 

Národná banka Slovenska upozorňuje spotrebiteľov na to, že vo zverejnenom predbežnom opatrení sú odkazy na viaceré súdne rozhodnutia, ktoré sa týkajú individuálnych spotrebiteľských sporov voči spoločnosti Rapid life životná poisťovňa. V týchto konaniach sa súdy zaoberali zmluvným vzťahom medzi poisťovňou a spotrebiteľmi najmä vo vzťahu k tomu, či poistné zmluvy boli platne ukončené jednostranným úkonom poisťovne. Súdy v citovaných rozhodnutiach podľa NBS dospeli k záveru, že poistná zmluva je riadne a platne uzavretá, a to napriek tomu, že poistné nebolo vypočítané v súlade s poistno-matematickými metódami.

NBS ale uviedla, že nie je oprávnená poisťovni nariadiť vyplatiť jednotlivým klientom poistné plnenia, odkupnú hodnotu a ani mimoriadne poistné. „NBS však vykonáva sériu krokov a opatrení voči poisťovni s cieľom zabezpečiť ochranu práv spotrebiteľov,“ doplnila národná banka.

 

Vidíte v tomto článku reklamu? Kliknutím na ňu nás podporíte

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

Na konci každého článku nájdete reklamu, na ktorú prosíme kliknite po prečítaní článku. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!