Ministerstvo hospodárstva SR diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o.

Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou založenou podľa zákona č. 213/1997 Z.z o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

V zmysle zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ktorým sa pri výkone našej činnosti riadime sa za „združenie“ považuje akákoľvek právnická osoba založená alebo zriadená za účelom ochrany spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá Ministerstvu niekoľko povinností a upravuje činnosť subjektov – združení – v zmysle právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa. Ministerstvo má v zmysle platného zákona tieto subjekty podporovať.

Ministerstvo sa rozhodlo, že subjekty bude podporovať podľa zákona o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR č. 71/2013. Podľa tohto zákona však Ministerstvo podporí iba občianske združenia, ktoré nevykonávajú žiadnu inú činnosť. Spotrebiteľské Centrum je neziskovou organizáciou.

Sme presvedčení o tom, že ministerskí úradnici o tomto „lapsuse“ vedeli a i napriek tomu, že zákon č. 71/2013 bol v roku 2016 novelizovaný nevykonali nápravu, ktorá spočíva iba v odstránení jedného slova v § 6 ods. 2 dotačného zákona.

Na tomto základe musíme s poľutovaním konštatovať, že Ministerstvo hospodárstva SR (Štát) diskriminuje Spotrebiteľské Centrum n.o., ako jedinú neziskovú organizáciu založenú za účelom ochrany spotrebiteľov.

13. 03. 2017

Naháňajú podvodníkov z nebankoviek či šmejdov. Prečo im štát dáva len pár eur?

Spotrebiteľské združenia sa sťažujú, že ich štát dokonca diskriminuje. Spotrebiteľské Centrum sa o dotáciu nemohol uchádzať len preto, že je neziskovkou a nie občianskym združením. Ministerstvo hospodárstva však dáva dotácie iba občianskym združeniam.
08. 02. 2017
SPIS_tipos_dar-oz-Nahlas

Štátny Tipos prispel na ochranu spotrebiteľov, stala sa z toho politická antikampaň

Kampaň pre spotrebiteľov za osemtisíc eur nezaznamenali ani združenia, ktoré sú v oblasti spotrebiteľských práv etablované. Spotrebiteľské centrum ani Združenie slovenských spotrebiteľov o občianskom združení Nahlas nikdy nepočuli.
03. 02. 2017

Ministerstvo vaše otázky ignoruje

Spotrebiteľov majú informovať o ich právach. Povinnosť vyplývajúcu zo zákona Ministerstvo hospodárstva SR ignoruje. Na otázky občanov neodpovedá.
31. 01. 2017
SPIS_Spotrebitelske+centrum_zmeny-v-cinnosti-spotrebitelska-poradna

Zmeny v činnosti Spotrebiteľského Centra n.o. od 01. februára

Zmeny v činnosti Spotrebiteľského Centra - neziskovej organizácie pocítia od 01. februára spotrebitelia i úradníci.

Kliknutím na reklamu nás podporíte!

V našich článkoch zverejňujeme reklamy. Po prečítaní článku kliknite na akúkoľvek reklamu. Podporíte nás približne jedným centom.

Ďakujeme!