Informovali sme vás prostredníctvom médii

O svojej činnosti a zastupovaných sporoch informujeme občanov prostredníctvom celonárodných i regionálnych médii. Snažíme sa tak, aby sa o našej činnosti dozvedelo čo najviac spotrebiteľov.


Kontakt pre média

20.03.2016

AAA trieda!