Pracujeme pre Vás


Naša práca je založená na efektívnom využívaní elektronických služieb a moderných komunikačných prostriedkov.

Usilujeme sa čo najdôkladnejšie prispôsobovať a zjednodušovať všetky naše aplikácie tak, aby práca s nimi bola pre spotrebiteľov čo najjednoduchšia a pre nás čo najefektívnejšia.

Automaticky generovanými listinami potrebnými pre začatie mimosúdneho riešenia sporu alebo pre vaše zastupovanie v súdnom spore urýchľujeme našu prácu a nepriamo tak zvyšuje šancu k úspešnému vyriešeniu problému.

Naše on-line aplikácie sú založené na platforme Google Apps Script vďaka čomu môžeme spotrebiteľom garantovať bezpečnosť prenášaných informácií, dôvernosť komunikácie a maximálnu ochranu ich osobných údajov.


s-c.sk/Služby/Spotrebiteľom
Využívaním našich služieb

Svoj návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu s predávajúcim alebo žiadosť o zastupovanie v súdnom konaní prijímame elektronicky prostredníctvom našej elektronickej podateľne. Naše služby tak môžete získať rýchlo a jednoducho.

Naše služby spotrebiteľom

s-c.sk/Služby/Podnikateľom
Odporúčaním služieb

Poradenstvo poskytujeme denne od 10.00 do 14.00 telefonicky, prostredníctvom poradenskej webstránky spotrebiteľská-poradňa.sk ale aj osobne v našej kancelárii.

Naše služby podnikateľom


s-c.sk/Darujme
Peňažným darom

Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže využiť našu on-line aplikáciu vďaka ktorej môže od zmluvy odstúpiť so silným partnerom za „chrbtom“.

On-line darovanie cez systém Darujme.sk
Platba Viamo na číslo 0950 40 30 21

s-c.sk/Obchod
Nákupom v našom obchode

Zmluvy uzavierané so spotrebiteľmi sú niekedy poriadna kôpka nezmyslov. Aby ste poznali k čomu ste sa zaviazali a či sú vaše zmluvy v poriadku spustili sme službu na ich kontrolu.

Intenzívne pripravujeme


férovýobchod.sk
Nákupom v overených ešopoch

Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže využiť našu on-line aplikáciu vďaka ktorej môže od zmluvy odstúpiť so silným partnerom za „chrbtom“.

Zobraziť férové obchody

Materiálna pomoc

Zmluvy uzavierané so spotrebiteľmi sú niekedy poriadna kôpka nezmyslov. Aby ste poznali k čomu ste sa zaviazali a či sú vaše zmluvy v poriadku spustili sme službu na ich kontrolu.

Podmienky monitoringu zmlúv


s-c.sk/pracovne-ponuky
Dobrovoľníckou službou

Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže využiť našu on-line aplikáciu vďaka ktorej môže od zmluvy odstúpiť so silným partnerom za „chrbtom“.

Bez dobrovoľníkov sa nezaobíjdeme

s-c.sk/Závet
Závetom

Darovaním zo závetu môžete podporiť Spotrebiteľské Centrum n.o. Osoba po ktorej sa má dediť nám môže svojou pozostalosťou pomôcť v rozvoji občianskej spoločnosti a pri obhajovaní ľudských práv.

Ako darovať závetom?